[Δ] - (ΨΣ-510) - Προγραμματισμός Παγκόσμιου Iστού

Δ. Κυριαζής - Ε. Στουγιάννου

Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά θέματα όπως: τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers), Internet και intranets, ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML5, CSS3, Javascript, προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή (PHP, Node.js), διασύνδεση με βάσεις δεδομένων.

Περιεχόμενα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια παρουσίαση των αρχών και τεχνικών ανάπτυξης στατικών και δυναμικών διαδικτυακών συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου
  • Αρχές προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη και του εξυπηρετητή (client & server-side programming)
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση HTML5, CSS3, Javascript
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που θα αλληλεπιδρούν με βάσεις δεδομένων PHP & MySQL
  • Ανάπτυξη εφαρμογών στη μεριά του εξυπηρετητή /
Περισσότερα  
Κωδικός: DS132
Κατηγορία: Προπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) » Μαθήματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -