[Ε] - (ΨΣ-518) - Τεχνητή Νοημοσύνη

Γ. Βούρος

Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5­

Στόχος

Αυτό το μάθημα είναι εισαγωγικό στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει μεθόδους και τεχνικές για την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων που επηρεάζουν τη σύγχρονη ζωή. Ως τέτοια, αποτελεί ένα συναρπαστικό πεδίο του κλάδου της επιστήμης των υπολογιστών. Το μάθημα καλύπτει βασικά στοιχεία αναζήτησης, αναπαράστασης γνώσης, συμπερασμού και σχεδιασμού ενεργειών. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που είναι έτοιμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό του χώρου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

  • Εξοικείωση και με τους γενικούς στόχους της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους επιμέρους κλάδους της, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.
  • Εξοικείωση με την έννοια του χώρου προβλήματος και της αναζήτησης / εξερεύνησης σε αυτόν: Αλγόριθμοι τυφλής, ευριστικής και τοπικής αναζήτησης.
  • Μοντελοποίηση προβλημάτων ως προβλήματα περιορισμών και γνώση αλγορίθμων και τεχνικών επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.
  • Εξοικείω
Περισσότερα  
Κωδικός: DS206
Κατηγορία: Προπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) » Μαθήματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις