[Α] - (ΨΣ-006) - Μαθηματική Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Μ. Φιλιππάκης

Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θεμελιώδη μαθηματικά αντικείμενα και μοντέλα, που απαντώνται στη θεμελίωση και στην εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών, όσο και με βασικές μεθόδους εξαγωγής συμπερασμάτων για τα αντικείμενα αυτά. Το μάθημα υποστηρίζει άμεσα τα περισσότερα αντικείμενα και μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ας σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του μαθήματος συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής σε κάποια από τα παραπάνω αντικείμενα.

Περιεχόμενα

  • Πραγματικοί αριθμοί και απεικονίσεις
  • Όριο και συνέχεια συνάρτησης
  • Παράγωγος συνάρτησης και εφαρμογές
  • Αόριστο ολοκλήρωμα. Διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές
  • Ορισμένο Ολοκλήρωμα και εφαρμογές
  • Θεωρία Πινάκων-Ορίζουσες πινάκων και ιδιότητες τους. Γραμμικά ομογενή και μη ομογενή συστήματα. Επίλυση με μεθοδο Gauss-μέθοδο Cramer
  • Ομάδες-Δακτύλιοι-Διανύσματα στο επίπεδο και στο χώρο. Διανυσματικοί χώροι, ορισμός και ιδιότητες-διανυσματικός υπόχωρος και βάσεις διανυσματ
Περισσότερα  
Κωδικός: DS231
Κατηγορία: Προπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) » Μαθήματα

Ημερολόγιο