Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν σχετίζεται με την πλατφόρμα Συγγραμμάτων)

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση Συστήματος
- Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016 -

Το σύστημα αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση (3.4)