Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
[A] - (ΨΣ-014) - Λογική και Λογικός Προγραμματισμός (DS254)Α. Μηλιώνης
[E] - (ΨΣ-412) - Κβαντική Υπολογιστική (DS278)Ν.Μ. Σγούρος
[Α] - (ΨΣ-006) - Μαθηματική Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας (DS231)Μ. Φιλιππάκης
.
[Α] - (ΨΣ-010) - Θεωρία Πιθανοτήτων (DS110)Μ. Φιλιππάκης
.
[Α] - (ΨΣ-209) - Λειτουργικά Συστήματα (DS255)Κ. Λαμπρινουδάκης - Χ. Μανουσόπουλος - Α. Πάνου
[Α] - (ΨΣ-501) - Γλώσσα Προγραμματισμού C (DS112)Δ. Κυριαζής - Α. Πάνου
[Β] - (ΨΣ-002) - Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (DS114)Μ. Φιλιππάκης
[Β] - (ΨΣ-004) - Διακριτά Μαθηματικά (DS115)Ο. Τελέλης
[Β] - (ΨΣ-012) - Στοχαστικές Ανελίξεις (DS117) Α. Αλεξίου
[Β] - (ΨΣ-201) - Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (DS111)Α. Μηλιώνης - Κ. Λαμπρινουδάκης
[Β] - (ΨΣ-502) - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (DS119)Α. Πρέντζα - Β. Κούφη
[Γ] - (ΨΣ-301) - Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (DS122)Α. Κανάτας - Ε. Χαλεπλίδης
[Γ] - (ΨΣ-307) - Σήματα και Συστήματα (DS150)Γ. Ευθύμογλου - Ε. Χαλεπλίδης
[Γ] - (ΨΣ-503) - Δομές Δεδομένων (DS100)Ο. Τελέλης - Χ. Δουλκερίδης - Α. Γαλάνη
[Γ] - (ΨΣ-507) - Τεχνολογία Λογισμικού (DS256)Α. Πρέντζα - Ε. Στουγιάννου
[Γ] - (ΨΣ-708-ΠΔΙ) - Εκπαιδευτική Ψυχολογία (DS146)Φ. Παρασκευά
[Γ] - (ΨΣ-805) - Θεωρία Πληροφορίας (DS126)Κ. Μαλιάτσος
[Δ] - (ΨΣ-011) - Στατιστική (DS116)Μ. Φιλιππάκης
[Δ] - (ΨΣ-101) - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (DS127)Γ. Βούρος
[Δ] - (ΨΣ-210) - Λειτουργικά Συστήματα – UNIX (DS258)Δ. Γεωργίου
[Δ] - (ΨΣ-320) - Δίκτυα Υπολογιστών Ι (DS129)Π. Δεμέστιχας - Α. Γαλάνη
[Δ] - (ΨΣ-504) - Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (DS131)Μ. Χαλκίδη - Ε. Στουγιάννου
[Δ] - (ΨΣ-510) - Προγραμματισμός Παγκόσμιου Iστού (DS132) Δ. Κυριαζής - Ε. Στουγιάννου
.
[Δ] - (ΨΣ-529) - Ανάλυση Δεδομένων (DS257)Χ. Δουλκερίδης - Β. Κούφη
[Ε] - (ΨΣ-013) - Συστήματα Ουρών Αναμονής (DS148)Κ. Μαλιάτσος
[Ε] - (ΨΣ-206) - Μεταγλωττιστές (DS139)Ν.Μ. Σγούρος
[Ε] - (ΨΣ-305) - Ψηφιακές Επικοινωνίες (DS149)Γ. Ευθύμογλου
[Ε] - (ΨΣ-309) - Ευρυζωνικά Δίκτυα (DS141)Α. Αλεξίου
[Ε] - (ΨΣ-321) - Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (DS237)Π. Δεμέστιχας - Α. Γαλάνη
[Ε] - (ΨΣ-403) - Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα (DS140)Ν.Μ. Σγούρος
[Ε] - (ΨΣ-405) - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (DS217)Η. Μαγκλογιάννης - Κ. Μούτσελος
[Ε] - (ΨΣ-505) - Βάσεις Δεδομένων (DS101)Μ. Χαλκίδη - Χ. Μανουσόπουλος
[Ε] - (ΨΣ-518) - Τεχνητή Νοημοσύνη (DS206)Γ. Βούρος
[Ε] - (ΨΣ-526) - Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη (DS224)Δ. Κυριαζής - Β. Κούφη
[Ε] - (ΨΣ-530) - Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (DS247)Φ. Μαλαματένιου - B. Κούφη
[Ε] - (ΨΣ-731-ΠΔΙ) - Αξιολόγηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων (DS265)Σ. Ρετάλης
[Ε] - (ΨΣ-801) - Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας (DS134)Σ. Γκρίτζαλης - Κ. Λαμπρινουδάκης - Ε.Λ. Μακρή
[Ε] - (ΨΣ-803) - Ασφάλεια Δικτύων (DS168)Χ. Ξενάκης - Σ. Γκρίτζαλης
[Ε] - (ΨΣ-808) - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (DS242)Κ. Λαμπρινουδάκης
[Ε] - (ΨΣ-905) - Μάνατζμεντ (DS147)Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ
[Ζ] - (ΨΣ-208) - Διαλειτουργικότητα Συστημάτων (DS234)Α. Πρέντζα - Ε. Στουγιάννου
[Ζ] - (ΨΣ-303) - Δορυφορικές Επικοινωνίες (DS177)Α. Κανάτας
[Ζ] - (ΨΣ-310) - Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας (DS142)Α. Αλεξίου
[Ζ] - (ΨΣ-313) - Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (DS208)Δ. Γεωργίου
[Ζ] - (ΨΣ-330) - Προσομοίωση Συστημάτων (DS178)Α. Ρούσκας
[Ζ] - (ΨΣ-331) - Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων (DS179)Α. Ρούσκας
[Ζ] - (ΨΣ-404) - Αναγνώριση Προτύπων (DS219)Η. Μαγκλογιάννης - Κ. Μούτσελος
[Ζ] - (ΨΣ-513) - Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (DS170)Α. Μαυρογιώργου
[Ζ] - (ΨΣ-514) - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (DS172)A. Μαυρογιώργου
[Ζ] - (ΨΣ-520) - Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων (DS209)Γ. Βούρος
[Ζ] - (ΨΣ-532) - Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων (DS251)Μ. Χαλκίδη
[Ζ] - (ΨΣ-533) - Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων  (DS250)Χ. Δουλκερίδης
[Ζ] - (ΨΣ-534) - Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών  (DS249)Ο. Τελέλης
[Ζ] - (ΨΣ-701-ΠΔΙ) - Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση (DS145)Δ. Σάμψων
[Ζ] - (ΨΣ-703-ΠΔΙ) - Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης (DS171)Δ. Σάμψων
[Ζ] - (ΨΣ-706-ΠΔΙ) - Διδακτική Μεθοδολογία (DS113)Φ. Παρασκευά
[Ζ] - (ΨΣ-733-ΠΔΙ) - Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM (DS266)Σ. Ρετάλης
[Ζ] - (ΨΣ-735) - Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (DS267)Ι. Μανιάτης
[Ζ] - (ΨΣ-806) - Κρυπτογραφία (DS175)Χ. Ξενάκης - Α. Πάνου
[Ζ] - (ΨΣ-903) - Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα (DS176)Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ
[Ζ] - (ΨΣ-906) [- [H] - (ΨΣ-907)] - Πτυχιακή Εργασία (DS194)Μέλος ΔΕΠ
[Ζ] - (ΨΣ-910) - Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (DS204)Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ
[Ζ] - (ΨΣ-923) - Διοίκηση Έργων Πληροφορικής  (DS252)Φ. Μαλαματένιου - Ε.Λ. Μακρή - Β. Κούφη
[Η] - (ΨΣ -521) - Ανάκτηση Πληροφοριών (DS213)Χ. Δουλκερίδης
[Η] - (ΨΣ-203) - Ενσωματωμένα Συστήματα (DS183)Α. Μηλιώνης
[Η] - (ΨΣ-207) - Κατανεμημένα Συστήματα (DS128)Α. Μηλιώνης
[Η] - (ΨΣ-302) - Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (DS188)Α. Κανάτας
[Η] - (ΨΣ-308) - Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (DS190)Γ. Ευθύμογλου
[Η] - (ΨΣ-312) - Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών (DS191)Α. Αλεξίου
[Η] - (ΨΣ-322) - Διαχείριση Δικτύων (DS189)Α. Γαλάνη
[Η] - (ΨΣ-323) - Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών (DS180)Ά. Ρούσκας
[Η] - (ΨΣ-409) - Κοινωνικά Δίκτυα (DS221)Ν.Μ. Σγούρος
[Η] - (ΨΣ-506) - Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων (DS154)Μ. Χαλκίδη
[Η] - (ΨΣ-535) - Διαδικτυακός Προγραμματισμός (DS263)Α. Μενύχτας
.
[Η] - (ΨΣ-536) - Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων (DS262)Α. Μαυρογιώργου
[Η] - (ΨΣ-704) - Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων (DS185)Δημήτριος Σάμψων, Καθηγητής
[Η] - (ΨΣ-710) - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (DS162)Φ. Παρασκευά
[Η] - (ΨΣ-720) - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (DS163)Φ. Μαλαματένιου - Π. Γάλλος
[Η] - (ΨΣ-721) - Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (DS187)Φ. Μαλαματένιου - Π. Γάλλος
[Η] - (ΨΣ-722) - Τηλεϊατρική (DS218)Η. Μαγκλογιάννης - Κ. Μούτσελος - Π. Γάλλος
[Η] - (ΨΣ-730) - Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας (DS240)Σ. Ρετάλης - Ι. Μανιάτης
[Η] - (ΨΣ-734-ΠΔΙ) - Διδακτική της Πληροφορικής (DS270)Σ. Ρετάλης
[Η] - (ΨΣ-804) - Ασφάλεια Κινητών & Ασύρματων Επικοινωνιών (DS192)Χ. Ξενάκης
[Η] - (ΨΣ-809) - Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο (DS271)Σ. Γκρίτζαλης - Χ. Ξενάκης - Α. Πάνου
[Η] - (ΨΣ-810) - Ενεργειακά Συστήματα και Πολιτικές (DS272)Ι. Μανιάτης
[ΣΤ] - (ΨΣ-304) - Ασύρματες Επικοινωνίες (DS167)Α. Κανάτας
[ΣΤ] - (ΨΣ-306) - Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (DS158)Γ. Ευθύμογλου - Ε. Χαλεπλίδης
[ΣΤ] - (ΨΣ-326) - Πρωτόκολλα Διαδικτύου (DS151)Α. Ρούσκας - Ε. Χαλεπλίδης
[ΣΤ] - (ΨΣ-327) - Δικτυακές Υπηρεσίες (DS153)Δ. Κυριαζής
[ΣΤ] - (ΨΣ-329) - Τεχνικές Βελτιστοποίησης (DS226)Ο. Τελέλης
[ΣΤ] - (ΨΣ-332) - Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα (DS261)Δ. Κυριαζής - Α. Πάνου
[ΣΤ] - (ΨΣ-402) - Τεχνολογία Πολυμέσων (DS130)Ν.Μ. Σγούρος
[ΣΤ] - (ΨΣ-406) - Επικοινωνίες Πολυμέσων (DS220)Η. Μαγκλογιάννης - Κ. Μούτσελος
[ΣΤ] - (ΨΣ-411) - Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (DS260)Γ. Βούρος
[ΣΤ] - (ΨΣ-512) - Πληροφοριακά Συστήματα (DS152)Δ. Κυριαζής - Ε. Χαλεπλίδης
[ΣΤ] - (ΨΣ-531) - Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών (DS259)Α. Πρέντζα - Ε. Στουγιάννου
[ΣΤ] - (ΨΣ-709-ΠΔΙ) - Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης (DS186)Φ. Παρασκευά
[ΣΤ] - (ΨΣ-732-ΠΔΙ) - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (DS269)Δ. Σάμψων
[ΣΤ] - (ΨΣ-802) - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (DS182)Σ. Γκρίτζαλης
[ΣΤ] - (ΨΣ-807) - Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας (DS164)Κ. Λαμπρινουδάκης - Α. Πάνου
[ΣΤ] - (ΨΣ-904) - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (DS166)Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ
Επιτηρήσεις - ΥΔ (DS245)
Κβαντική Υπολογιστική (DS280)Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος
Κωδικοί η-τάξεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για την εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα του MS-Teams (DS279)
Υποχρεώσεις - ΥΔ (DS264)