Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν σχετίζεται με την πλατφόρμα Συγγραμμάτων)

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστ. περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 (αφορά τους Προπτυχιακούς Φοιτητές και ΌΛΑ τα μαθήματα του Π.Π.Σ. είτε έχουν δηλωθεί ότι θα εξεταστούν δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως) (DS286)
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2021 (Σημείωση: αφορά μόνο τους Προπτυχιακούς Φοιτητές)» (DS285)