Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020 (DS274)