Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
[Η] - (ΨΣ-535) - Διαδικτυακός Προγραμματισμός (DS263)
.
[Η] - (ΨΣ-536) - Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων (DS262)Μ. Θεμιστοκλέους
.
[ΣΤ] - (ΨΣ-332) - Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα (DS261)Δ. Κυριαζής
[ΣΤ] - (ΨΣ-411) - Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (DS260)Γ. Βούρος
.
Υποχρεώσεις - ΥΔ (DS264)