Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021 (μόνον για τους επι πτυχίω - προπτυχιακούς- φοιτητές) (DS282)
Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων, σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 (Σημείωση: μόνο για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές) (DS281)